• 0901 786 769 /
  • tanphat.thietbi@gmail.com
BOMAG BW20r có lưỡi cắt thảm, 24 tấn
BOMAG BW20r có lưỡi cắt thảm, 24 tấn
tan phat
tan phat
tan phat
tan phat
tan phat
tan phat
Tên sản phẩm:

BOMAG BW20r có lưỡi cắt thảm, 24 tấn

Mã sản phẩm: Bomag BW20r-2000
Giá: Liên hệ
dat hang Hỗ trợ đặt hàng : 0901 786 769
Số lượng:
Đặt hàng:
dat hang
Mô tả chi tiết
Sản phẩm liên quan